BLOG

   logo-pl-v2

 

fr pl gb us

Interwały muzyczne złożone czy poskładane?

    

kwiatek

 

Interwały proste to takie, które przedstawiliśmy do tej pory w artykułach... Wspomnieliśmy co nieco o interwałach złożonych, choć bez wyjaśnienia co to w zasadzie jest. Dla chętnych garść informacji o interwałach złożonych. Złożone zazwyczaj oznacza, że coś poskładane jest z czegoś innego. Tak właśnie jest z interwałami złożonymi. Są to takie interwały, które są większe od oktawy, dzięki czemu dosyć łatwo można rozszyfrować ten interwał dzięki podzieleniu w głowie interwału na oktawę i jakiś interwał prosty. Poniżej zamieszczam tabelkę z oznaczeniami, nazwami i złożeniami tych interwałów. Można również porównać sobie brzmienie interwału złożonego z interwałem prostym od tego samego dźwięku

 

 
  Oznaczenie    Nazwa     Złożenie
  Przykład  
  interwału  
  złożonego  
  Przykład  
  interwału  
  prostego  
9> /9 m nona mała
8 + 2>
8 cz + 2 m
 
9 / 9 w nona wielka
8 + 2
8 cz + 2 w
 
10> / 10 m decyma mała
8 + 3>
8 cz + 3 m
 
10 / 10 w decyma wielka
8 + 3
8 cz + 3 w
 
11 / 11 cz undecyma czysta
8 + 4
8 cz + 4 cz
 
 11< / 11 zw lub  
12> / 12zmn 
  undecyma zwiększona lub  
  duodecyma zmniejszona  
  8 + 4< lub 8 + 5>  
  8 cz + 4 zw lub 8 cz + 5 zmn  
 
12 / 12 cz   duodecyma   czysta
8 + 5
8 cz + 5 cz
 
13> / 13 m   tercdecyma mała  
8 + 6>
8 cz + 6 m
 
13 / 13 w   tercdecyma wielka  
8 + 6
8 cz + 6 w
 
14 / 14 m kwartdecyma mała
8 + 7
8 cz + 7 m
 
14< / 14 w   kwartdecyma wielka  
8 + 7<
8 cz + 7 w
 
15 / 15 cz   kwintdecyma czysta  
8 + 8
8 cz + 8 cz
 
 
 
Warto pamiętać, że żeby otrzymać oznaczenie interwału należy dodać do siebie interwały, z których się składa i odjąć 1. To odejmowanie wynika, z tego, że przy złożeniu niejako dublujemy jeden dźwięk - dokładnie ten, który jest "końcem" pierwszego interwału i "początkiem" drugiego z interwałów - na rysunku poniżej zaznaczone na zielono. Mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie to zapamiętać;)
 
budowa interwalu zlozonego
 
Jak widać nazwy w dalszym ciągu dalej nawiązują do łaciny - tak jak pokazaliśmy w artykule Interwał czym jest każdy słyszy. Nona to dziewięć, decyma - 10, a później są już nazwy, które poskładane są jak liczby z cyfr. Pierwszy człon określa jednostki, a drugi dziesiątki. Kolejność wprawdzie odwrotna niż w matematyce, ale zasada ta sama. "Un" - 1 + "decyma" - 10 daje w sumie 11 i tak dalej... Może to pomoże Ci łatwiej przyporządkować nazwy do oznaczeń :)
 
To chyba wszystko co trzeba wiedzieć o interwałach złożonych. Jeśli wydaje Ci się, że jesteś gotowy/a do zadań praktycznych zapraszam do ćwiczenia rozpoznawanie interwałów. Pamiętaj, że w opcjach możesz wybrać dowolne zestawienie interwałów do rozpoznawania - albo tylko interwały proste, albo tylko złożone, albo tylko dowolne interwały, z którymi masz problem. Możliwości są ograniczone tylko Twoją pomysłowością ;) Jeśli jesteś ciekaw porównania interwałów prostych z interwałami złożonymi możesz w ćwiczeniu porównywanie interwałów spróbować przesłuchać kilka par takich interwałów. W każdym razie pamiętaj, że sama teoria bez umiejętności słuchowych to dla Muzyka za mało! Powodzenia!